play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
chevron_left
play_arrow

Bhakti Bodh [Punjabi]

Sandhya Aarti Mp3 In Punjabi By Sant Rampal Ji With Lyrics

Banti Kumar December 7, 2019 429 4


Background
share close

ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ

॥ਅਥ ਮੰਗਲਾਚਰਣ॥

ਗਰੀਬ ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ ਕੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀਨਹੀ।
ਸੁਰਨਰ ਮੁਨੀਜਨ ਸਾਧਵਾ, ਸੰਤੋਂ ਸਰਵਸ ਦੀਨਹੀ।1।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਭੈ, ਡੰਡੋਓਤਮ ਪ੍ਰਣਾਮ।
ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਮੱਧ ਹੂਏ, ਤਿਨ ਕੂੰ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ।2।

ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਵਿਛਮ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਭੈ ਭੰਜਨੰ।
ਨਿਰਲੇਪਮ ਨਿੱਜ ਨਿਰਗੁਣਮ, ਅਕਲ ਅਨੂਪ ਬੇਸੁੰਨ ਧੁਨਿੰ।3।

ਸੋਹੰ ਸੁਰਤੀ ਸਮਾਪਤਮ,ਸਕਲ ਸਮਾਨਾ ਨਿਰਤਿ ਲੈ।
ਉਜਲ ਹਿਰੰਬਰ ਹਰਦਮੰ ਬੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਮਧਿਅਤੰ।4।

ਗਰੀਬ ਜੋ ਸੁਮਰਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਗਣ ਨਾਯਕ ਗਲਤਾਨਾ।
ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਦ ਪ੍ਰਵਾਨਾ।5।

ਆਦਿ ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਊਂ, ਗਣ ਨਾਇਕ ਦੇਵਨ ਦੇਵਾ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਉ ਲਾਊਂ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਕਰਹੂੰ ਸੇਵਾ।6।

ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗੀਤੰ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਸੋਈ।
ਅਵਿਗਤ ਗੁਣਹਿ ਅਤੀਤੰ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਮੋਹੀ।7।

ਜਗਦੰਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ੰ, ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੀ।
ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਮ ਸ਼ੀਸ਼ੰ,ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਭੰਡਾਰੀ,।8।

ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨੀਜਨ ਧਿਆਵੈਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਮਹੇਸ਼ਾ,
ਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੰਸ ਮੁਖ ਗਾਵੈਂ, ਪੂਜੈਂ ਆਦਿ ਗਣੇਸ਼ਾ।9।

ਇੰਦ੍ਰ ਕੁਬੇਰ ਸਰੀਖਾ, ਵਰੁਣ ਧਰਮਰਾਏ ਧਿਆਵੇਂ।
ਸੁਮਰਥ ਜੀਵਨ ਜੀਕਾ, ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪਾਵੈਂ।10।

ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ ਅਧਾਰਾ, ਧਿਆਵੈਂ ਸਹੰਸ ਅਠਾਸੀ।
ਉਤਰੈਂ ਭਵਜਲ ਪਾਰਾ, ਕਟਿ ਹੈਂ ਯਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ।11।

“ਆਰਤੀ”

ਪਹਿਲੀ ਆਰਤੀ ਹਰਿ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਜਪੁੰਜ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰੇ।1।
ਪਾਤੀ ਪੰਚ ਪੌਹਪ ਕਰ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ।2।

ਖੰਡ ਖੰਡ ਮੇਂ ਆਰਤੀ ਗਾਜੈ, ਸਕਲਮਈ ਹਰਿ ਜੋਤਿ ਵਿਰਾਜੈ।3।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੋਵਰ ਮੰਜਨ ਕੀਜੈ, ਜਤ ਕੀ ਧੋਤੀ ਤਨ ਪਰ ਲੀਜੈ।4।

ਗਿਆਨ ਅੰਗੋਛਾ ਮੈਲ ਨ ਰਾਖੈ, ਧਰਮ ਜਨੇਊ ਸਤਮੁੱਖ ਭਾਖੈ।5।
ਦਿਆ ਭਾਵ ਤਿਲਕ ਮਸਤਕ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਾ ਅਚਮਨ ਲੀਜੈ।6।

ਜੋ ਨਰ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ।7।
ਗਾਇਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਖੋਵੈ, ਤ੍ਰਪਣ ਸੋ ਜੋ ਤਮਕ ਨ ਹੋਵੈਂ।8।

ਸੰਧਿਆ ਸੋ ਜੋ ਸੰਧ ਪਛਾਨੈ, ਮਨ ਪੱਸਰੇ ਕੂੰ ਘਟ ਮੇਂ ਆਨੈਂ।9।
ਸੋ ਸੰਧਿਆ ਹਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਕਹੈਂ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗਿਆਨੀ।10।

(2)

ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਤਾਰੇ, ਤੇਜਪੁੰਜ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰੇ।1।
ਪਾਤੀ ਪੰਚ ਪੌਹਪ ਕਰ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ।2।

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ, ਬਾਜਤ ਅਹਰ ਨਿਸ ਸਦਾ ਆਖੰਡਾ।3।
ਗਗਨ ਥਾਲ ਜਹਾਂ ਉਡਗਨ ਮੋਤੀ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਜਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤੀ।4।

ਤਨ ਮਨ ਧੰਨ ਸਬ ਅਰਪਨ ਕੀਨ੍ਹਾਂ, ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ ਆਤਮ ਚੀਨ੍ਹਾਂ।5।
ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਆ ਉਜੇਆਰਾ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੁੰਮਹਾਰਾ।6।

(3)

ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਾਲ ਦੂਤ ਜਮ ਰਹੈਂ ਝੱਖ ਮਾਰੀ।1।
ਲਾਗਿਆ ਸ਼ੁਸ਼ਮਨ ਕੂੰਚੀ ਤਾਰਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੈ ਝਨਕਾਰਾ।2।

ਉਨਮੁਨੀ ਸੰਯਮ ਅਗਮ ਘਰ ਜਾਈ, ਅਛੈ ਕਮਲ ਮੇਂ ਰਹਯਾ ਸਮਾਈ।3।
ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਸੰਯਮ ਕਰ ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖਤ ਨਿਰਖਤ ਮਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ।4।

ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਹੋਇ ਆਰਤੀ ਗਾਵੈਂ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਭੌਜਲ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ।5।

(4)

ਹਰਿ ਦਰਜੀ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਯੌਹ ਚੋਲਾ ਅਜਬ ਬਣਾਇਆ।1।
ਪਾਨੀ ਕੀ ਸੂਈ ਪਵਨ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨੌ ਦਸ ਮਾਸ ਸੀਮਤੇ ਲਾਗਾ।2।

ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੀ ਗੁਦਰੀ ਬਨਾਈ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੋ ਥਿਗਰੀ ਲਗਾਈ।3।
ਕੋਟਿ ਜਤਨ ਮੁਕਟ ਬਨਾਇਆ, ਬਿਚ ਬਿਚ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਲਗਾਇਆ।4।

ਆਪੈ ਸੀਵੈਂ ਆਪੇ ਬਨਾਵੈਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਕੂੰ ਲੇ ਪਹਿਰਾਵੈਂ।5।
ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਜਨ ਮੇਰਾ, ਨੀਰ ਖੀਰ ਕਾ ਕਰੇ ਨਿਬੇਰਾ।6।

(5)

ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ, ਅਬਿਗਤ ਗਤਿ ਕੁਛ
ਸਮਝ ਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਊਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਤਿ ਮੇਰੀ।1।

ਨਰਾਕਾਰ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰੰਜਨ, ਗੁਣਹ ਅਤੀਤ ਤਿਹੂੰ ਦੇਵਾ।
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੇ ਰਹੈਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਜਾਨੀ ਜਾਏ ਨ ਸੇਵਾ।2।

ਸਨਕ ਸਿਨੰਦਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀਜਨ, ਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ।
ਸ਼ੰਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰੈਂ ਨਿਸ਼ਵਾਸਰ, ਅਜਹੂੰ ਤਾਹਿ ਸੁਲਝਾਵੈਂ।3।

ਸਬ ਸੁਮਰੈਂ ਅਪਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾ, ਤੋ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ।
ਕਹੈਂ ਕਬੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਜਨ ਪਰ, ਜਿਉਂ ਹੈ ਤਿਉਂ ਸਮਝਾਈ।4।

(6)

ਨੂਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਨੂਰ ਕੇ ਛਾਜੈ, ਨੂਰ ਕੇ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਬਾਜੈਂ।1।
ਨੂਰ ਕੇ ਗਾਇਨ ਨੂਰ ਕੂੰ ਗਾਵੈਂ, ਨੂਰ ਕੇ ਸੁਨਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈਂ।2।

ਨੂਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਨੂਰਾ, ਝਿਲਮਿਲ ਨੂਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰਾ।3।
ਨੂਰ ਕਬੀਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਭਾਵੈ, ਨੂਰ ਕੇ ਕਹੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈਂ।4।

(7)

ਤੇਜ ਕੀ ਆਰਤੀ ਤੇਜ ਕੇ ਆਗੈ, ਤੇਜ ਕਾ ਭੋਗ ਤੇਜ ਕੂੰ ਲਾਗੈ।1।
ਤੇਜ ਪਖਵਜ ਤੇਜ ਬਜਾਵੈ, ਤੇਜ ਹੀ ਨਾਚੈ ਤੇਜ ਹੀ ਗਾਵੈ।2।

ਤੇਜ ਕਾ ਥਾਲ ਤੇਜ ਕੀ ਬਾਤੀ, ਤੇਜ ਕਾ ਪੁਸ਼ਪ ਤੇਜ ਕੀ ਪਾਤੀ।3।
ਤੇਜ ਕੇ ਆਗੈ ਤੇਜ ਵਿਰਾਜੈ, ਤੇਜ ਕਬੀਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਜੈ।4।

(8)

ਆਪੈ ਆਰਤੀ ਆਪੈ ਸਾਜੈ, ਆਪੈ ਕਿੰਗਰ ਆਪੈ ਬਾਜੈ।1।
ਆਪੈ ਤਾਲ ਝਾਂਝ ਝੰਨਕਾਰਾ, ਆਪ ਨਾਚੈ ਆਪ ਦੇਖਨ ਹਾਰਾ।2।

ਆਪੈ ਦੀਪਕ ਆਪੈ ਬਾਤੀ, ਆਪੈ ਪੁਸ਼ਪ ਆਪ ਹੀ ਪਾਤੀ।3।
ਕਹੈਂ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਗਾਊਂ, ਆਪਾ ਮੱਧ ਆਪ ਸਮਾਊਂ।4।

(9)

ਅਦਲ਼ੀ ਆਰਤੀ ਅਦਲ ਸਮੋਈ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਮੇਂ ਮਿਲਨਾ ਹੋਈ।1।
ਦਿਲ ਕਾ ਦੀਪ ਪਵਨ ਕੀ ਬਾਤੀ, ਚਿੱਤ ਕਾ ਚੰਦਨ ਪਾਂਚੋਂ ਪਾਤੀ।2।

ਤਤ ਕਾ ਤਿਲਕ ਧਿਆਨ ਕੀ ਧੋਤੀ, ਮਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ਅਜਪਾ ਜੋਤੀ।3।
ਨੂਰ ਕੇ ਦੀਪ ਨੂਰ ਕੇ ਚੌਰਾ, ਨੂਰ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂਰ ਕੇ ਭੌਰਾ।4।

ਨੂਰ ਕੀ ਝਾਂਝ ਨੂਰ ਕੀ ਝਾਲਿਰ, ਨੂਰ ਕੇ ਸੰਖ ਨੂਰ ਕੀ ਟਾਲਰਿ।5।
ਨੂਰ ਕੀ ਸੌਂਜ ਨੂਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨੂਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂਰ ਕੇ ਦੇਵਾ।6।

ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਦਲੀ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਸੁੰਨ ਸੰਪਟ ਮੇਂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ।7।
ਖੋਜੋ ਕਮਲ ਸੁਰਤਿ ਕੀ ਡੋਰੀ, ਅਗਰ ਦੀਪ ਮੇਂ ਖੋਲੇ ਹੋਰੀ।8।

ਨ੍ਰਿਭੈਅ ਪਦ ਮੇਂ ਨਿਰਤਿ ਸਮਾਨੀ, ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਦਰਸ ਦਰਬਾਨੀ।9।

(10)

ਅਦਲੀ ਆਰਤੀ ਅਦਲ ਉਚਾਰਾ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀਜੋ ਦੀਦਾਰਾ।1।
ਕੈਸੇ ਕਰ ਛੂਟੈਂ ਚੌਰਾਸੀ, ਜੂਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਤਿਰਾਸੀ।2।

ਜੁਗਨ ਜੁਗਨ ਹਮ ਕਹਿਤੇ ਆਏ, ਭੌਸਾਗਰ ਸੇ ਜੀਵ ਛੁੱਟਾਏ।3।
ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਵਾਸ ਕੂੰ ਪੇਖੋ, ਯਾ ਤਨ ਮੇਂ ਮਨ ਮੂਰਤਿ ਦੇਖੋ।4।

ਸਵਾਸਾ ਪਾਰਸ ਭੇਦ ਹਮਾਰਾ, ਜੋ ਖੋਜੌ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ।5।
ਸਵਾਸਾ ਪਾਰਸ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਹੋਇ ਦਰਬਾਨੀ।6।

ਹਰਦਮ ਨਾਮ ਸੁਹੰਗਮ ਸੋਈ, ਆਵਾ ਗਵਨ ਬਹੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।7।
ਅਬ ਤੋ ਚੜੈ ਨਾਮ ਕੇ ਛਾਜੇ, ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੇਂ ਨੌਬਤ ਬਾਜੈਂ।8।

ਅਗਰ ਅਲੀਲ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਦਾਨੀ,ਦਾਸਗਰੀਬ ਵਿਹੰਗਮ ਬਾਨੀ।9।

(11)

ਅਦਲੀ ਆਰਤੀ ਅਸਲ ਬਿਖਾਨਾ, ਕੋਲੀ ਬੂਨੈ ਬਿਹੰਗਮ ਤਾਨਾ।1।
ਗਿਆਨ ਕਾ ਰਾਛ ਧਿਆਨ ਕੀ ਤੁਰੀਆ, ਨਾਮ ਕਾ ਧਾਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੁਰੀਆ।2।

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪਾਨ ਕਮਲ ਕੀ ਖਾੜੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਾ ਸੂਤ ਬੂਨੈ ਨਿਜ ਗਾੜੀ।3।
ਨੂਰ ਕੀ ਨਾਲ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਾ ਕੋਲੀ ਕੂੰ-ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੀ।4।

ਕੁਲ ਕਾ ਖੂੰਟਾ ਧਰਨੀ ਗਾਡਾ, ਗਹਿਰ ਗਝੀਨਾ ਤਾਨਾ ਗਾੜਾ।5।
ਨਿਰਤਿ ਕੀ ਨਲੀ ਬੁਨੈ ਜੈ ਕੋਈ, ਸੋ ਤੋ ਕੋਲੀ ਅਵਿਚਲ ਹੋਈ।6।

ਰੇਜਾ ਰਾਜਿਕ ਕਾ ਬੁਨ ਦੀਜੈ, ਅੇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੀਝੈ।7।
ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਸੋਈ ਸਤਕੋਲੀ, ਤਾਨਾ ਬੁਨ ਅ੍ਰਸ ਅਮੋਲੀ।8।

(12)

ਅਦਲੀ ਆਰਤੀ ਅਸਲ ਅਜੂਨੀ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਸੂਨੀ।1।
ਝੂਠੀ ਕਾਇਆ ਖਾਲ ਲੁਹਾਰਾ, ਇਲਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਸ਼ਮਨ ਦੁਆਰਾ।2।

ਕ੍ਰਤਘਨੀ ਭੂਲੇ ਨਰਲੋਈ, ਜਾ ਘਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਮ ਨ ਹੋਈ।3।
ਸੋ ਨਰ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਭਵੰਗਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਮੇਂ ਧਰ ਹੈਂ ਅੰਗਾ।4।

ਉਦਭਿਜ ਖਾਨੀ ਭੁਗਤੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਮਝੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਦਾਨੀ।5।
ਹਮ ਹੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹਮ ਮਾਹੀਂ, ਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾਹੀਂ।6।

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਬੀਜ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਬਿਰਲੈ ਪਾਇਆ।7।
ਸ਼ਬਦ ਸਰਵ ਲੋਕ ਮੇਂ ਗਾਜੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਜੀਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜੈ।8।

ਸ਼ਬਦ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ, ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਭੋਗੀ।9।

(13)

ਅਦਲੀ ਆਰਤੀ ਅਸਲ ਜਮਾਨਾ, ਜਮ ਜੌਰਾ ਮੇਟੂੰ ਤਲਬਾਨਾ।1।
ਧਰਮਰਾਏ ਪਰ ਹਮਰੀ ਧਾਈ, ਨੌਬਤ ਨਾਮ ਚੜੋ ਲੇ ਭਾਈ।2।

ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀਰੂੰ, ਜੁਗਨ ਜੁਗਨ ਮੇਟੂੰਂ ਤਕਸੀਰੂੰ।3।
ਅਦਲੀ ਗਿਆਨ ਅਦਲ ਇਕ ਰਾਸਾ, ਸੁਨਕਰ ਹੰਸ ਨ ਪਾਵੈ ਤ੍ਰਾਸਾ।4।

ਅਜਰਾਈਲ ਜੋਰਾਵਰ ਦਾਨਾ, ਧਰਮਰਾਏ ਕਾ ਹੈ ਤਲਵਾਨਾ।5।
ਮੇਟੂੰ ਤਲਬ ਕਰੂੰ ਤਾਗੀਰਾ, ਭੇਟੇ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਕਬੀਰਾ।6।

(14)

ਅਦਲੀ ਆਰਤੀ ਅਸਲ ਪਠਾਊਂ, ਜੁਗਨ ਜੁਗਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆਊਂ।1।
ਜਾ ਦਿਨ ਨਾ ਥੇ ਪਿੰਡ ਨ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਨੀ ਪਵਨ ਜਿਮੀਂ ਅਸਮਾਨਾ।2।

ਕੱਛ ਮੱਛ ਕੁਰੰਭ ਨ ਕਾਇਆ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਬਣਾਇਆ।3।
ਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ।4।

ਸਿੱਧ ਚੌਰਾਸੀ ਨਾ ਤੇਤੀਸੋਂ, ਨੌ ਔਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੌਬੀਸੋ।5।
ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੀਨਾ, ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਨਾਹੀਂ ਘਟ ਸੀਨਾ।6।

ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਤਮ ਬਾਜੀ, ਧ੍ਰਮਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਕਾਜੀ।7।
ਧੁੰਧੂਕਾਰ ਅਨੰਤ ਜੁਗ ਬੀਤੇ, ਜਾ ਦਿਨ ਕਾਗਜ ਕਹੋ ਕਿਨ ਚੀਤੇ।8।

ਜਾ ਦਿਨ ਥੇ ਹਮ ਤਖਤ ਖਵਾਸਾ, ਤਨ ਕੇ ਪਾਜੀ ਸੇਵਕ ਦਾਸਾ।9।
ਸੰਖ ਜੁਗਨ ਪਰਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਾਨਾ।10।

ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਕਬੀਰ ਕਾ ਚੇਰਾ, ਸਤਲੋਕ ਅਮਰਾਪੁਰ ਡੇਰਾ।11।

(15)

ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਪਾਰਖ ਲੀਜੈ, ਤਨ ਮਨ ਧੰਨ ਸਬ ਅਰਪਣ ਕੀਜੈ।1।
ਜਾਕੈ ਨੌ ਲੱਖ ਕੁੰਜ ਦਿਵਾਲੇ ਭਾਰੀ, ਗੋਵਰਧਨ ਸੇ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰੀ।2।

ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਜਾਕੈ ਬਾਜੇ ਬਾਜੈਂ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਮਰਪੁਰ ਸਾਜੈਂ।3।
ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਸਤਲੋਕ ਨਿਧਾਨਾ, ਅਗਮ ਦੀਪ ਦੇਖਿਆ ਅਸਥਾਨਾ।4।

ਅਗਰ ਦੀਪ ਮੇਂਧਿਆਨ ਸਮੋਈ, ਝਿਲਮਿਲ ਝਿਲਮਿਲ ਝਿਲਮਿਲ ਹੋਈ।5।
ਤਾਤੇਂ ਖੋਜੋ ਕਾਇਆ ਕਾਸ਼ੀ, ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਮਿਲੇ ਅਵਿਨਾਸੀ।6।

(16)

ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਅਪਰਮ ਪਾਰਾ, ਥਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਉਚਾਰਾ।1।
ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਜਾਕੈ ਸੰਭੂ ਧਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਖ ਵੇਦ ਪੜੈਂ ਬਾਨੀ।2।

ਇੰਦ੍ਰ ਅਨੰਤ ਮੇਘ ਰਸ ਮਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ।3।
ਚੰਦ ਸੂਰ ਜਾਕੇ ਅਨੰਤ ਚਿਰਾਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਜਬ ਰੰਗ ਬਾਗਾ।4।

ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਕੈ ਅੰਜਨ ਨੈਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਜਬ ਰੰਗ ਬੈਨਾ।5।
ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਜਾਕੈ ਬਾਜੇ ਬਾਜੇਂ, ਪੂਰਣਬ੍ਰਹਮ ਅਮਰਪੁਰ ਸਾਜੈਂ।6।

ਤੀਸ ਕੋਟਿ ਰਾਮਾ ਔਤਾਰੀ, ਸੀਤਾ ਸੰਗ ਰਹਤੀ ਨਾਰੀ।7।
ਤੀਨ ਪਦਮ ਜਾਕੈ ਭਗਵਾਨਾਂ, ਸਪਤ ਨੀਲ ਕੰਨਵ੍ਹਾ ਸੰਗ ਜਾਨਾ।8।

ਤੀਸ ਕੋਟਿ ਸੀਤਾ ਸੰਗ ਚੇਰੀ,ਸਪਤ ਨੀਲ ਰਾਧਾ ਦੇ ਫੇਰੀ।9।
ਜਾਕੇ ਅਰਧ ਰੂੰਮ ਪਰ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾ, ਐਸਾ ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹਮਾਰਾ।10।

ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਕਹੈ ਨਰ ਲੋਈ, ਯੌਹ ਪਦ ਚੀਨਹੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ।11।
ਗਰੀਬ, ਸਤਬਾਦੀ ਸਬ ਸੰਤ ਹੈਂ, ਆਪ ਆਪਨੇ ਧਾਮ।

ਆਜਿਜ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਮ।12।
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਅਮਾਨ ਅਡੋਲ ਅਬੋਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੇਰੀ ਪਿਛਾਨੀ।

ਦਾਸਗਰੀਬ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਆਨ ਅਸਥਾਨ ਰੋਪਯਾਛੁੜਾਨੀ।13।

ਦੀਨਨ ਕੇ ਜੀ ਦਿਆਲ ਭਗਤੀ ਬਿਰਦ ਦੀਜਿਏ,
ਖਾਨੇਜਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਪਨਾ ਕਰ ਲੀਜੀਏ॥ਟੇਕ॥

ਖਾਨੇ ਜਾਦ ਗੁਲਾਮ ਤੁੰਮਹਾਰਾ ਹੈ ਸਹੀ,
ਮੇਹਰਬਾਨ ਮਹਬੂਬ ਜੁਗਨ ਜੁਗ ਪਤ ਰਹੀ।1।

ਬਾਂਦੀ ਕਾ ਜਾਮ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ਖੜਾ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ, ਸੁ ਆਠੋਂ ਜਾਮ ਹੈ।2।

ਸੇਵਕ ਤਲਬਦਾਰ, ਦਰ ਤੁੰਮਾਹਾਰੇ ਕੂਕ ਹੀ।
ਅਵਗੁਣ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰ, ਪੜੀ ਮੋਹਿ ਚੂਕ ਹੀ।3।

ਮੈਂ ਘਰ ਕਾ ਬਾਂਦੀ ਜਾਦਾ, ਅਰਜ ਮੇਰੀ ਮਾਨਿਯੇ।
ਜਨ ਕਹਤੇ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਅਪਨਾ ਕਰ ਜਾਨੀਏ।4।

“ਸਾਖੀ”

ਗਰੀਬ, ਜਲ ਥਲ ਸਾਖਸ਼ੀ ਏਕ ਹੈ, ਡੁੰਗਰ ਡਹਰ ਦਿਆਲ।
ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੂੰ ਦਰਸ਼ਨੰ, ਨਾ ਕਹੀਂ ਜੋਰਾ ਕਾਲ।1।

ਗਰੀਬ, ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਕਰੁਣਾਮਈ, ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼।
ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਤੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਣ ਬਿਸ਼ਵੇ ਬੀਸ।2।

ਰਾਗ ਰੂਪ ਰਘੂਵੀਰ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਜਾਕਾ ਨਾਮ।
ਮੁਰਲੀ ਮਧੁਰ ਬਜਾਵਹੀ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਬਲਿ ਜਾਂਵ।3।

ਗਰੀਬ, ਬਾਂਦੀ ਜਾਮ ਗੁਲਾਮ ਕੀ, ਸੁਨੀਯੋਂ ਅਰਜ ਅਵਾਜ।
ਯੌਹ ਪਾਜੀ ਸੰਗ ਲੀਜਿਯੋ, ਜਬ ਲਗ ਤੁਮਰਾ ਰਾਜ।4।

ਗਰੀਬ, ਪਰਲੋ ਕੋਟਿ ਅਨੰਤ ਹੈਂ, ਧਰਨੀ ਅੰਬਰ ਧੌਲ।
ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰ ਖੜਾ, ਅਚਲ ਤੁਮਹਾਰੀ ਪੌਲਿ।5।

ਗਰੀਬ, ਸਮਰਥ ਤੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰ।
ਮੈਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਆਈਆ, ਤੁਮ ਹੋ ਅਧਮ ਉਧਾਰ।6।

ਗਰੀਬ, ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਫੁੱਲਮਾਲ ਹੈ, ਵਰਣੌਂ ਵਿੱਤ ਅਨੁਮਾਨ।
ਮੈਂ ਸਬਹਨ ਕਾ ਦਾਸ ਹੂੰ ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਦਾਨ।7।

ਗਰੀਬ, ਅਰਜ ਅਵਾਜ ਅਨਾਥ ਕੀ, ਆਜਿਜ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮੇਟੀਓ, ਦੀਜੀਓ ਨਿਸ਼ਚਲ ਵਾਸ।8।

ਗਰੀਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਲੱਕਸ਼ਣ ਕਹੂੰ, ਚਾਲ ਵਿਹੰਘਮ ਬੀਨ।
ਸਨਕਾਦਿਕ ਪਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੀਨ।9।

ਗਰੀਬ, ਦੂਜਾ ਓਪਨ ਆਪ ਕੀ, ਜੇਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧ।
ਮੁਨੀਅਰ ਸਿੱਧ ਸਬ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧ।10।

ਗਰੀਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਲੇਖ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮਤਾ ਰਾਮ ਹੈਂ, ਜਾ ਮੇ ਮੀਨ ਨਾ ਮੇਖ।11।

ਪੂਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਸੁਣ ਕੇਸ਼ੋ ਕਰਤਾਰ।
ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁਝ ਦੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀਓ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਰ।12।

ਗਰੀਬ, ਪੰਜਾ ਦਸਤ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਸਿਰ ਪਰ ਰਾਖੋ ਹੰਸ।
ਜਮ ਕਿੰਕਰ ਚੰਪੈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਜਾਤ ਹੈ ਵੰਸ਼।13।

ਅਲਲ ਪੰਖ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਰਹੈ ਥੀਰ।
ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਉਧਾਰਿਆ,ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰ।14।

ਸ਼ਰਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ।
ਗਰੀਬਦਾਸ ਰੱਕਸ਼ਾ ਕਰੈਂ, ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਚੋਟ।15।

ਗਰੀਬ, ਸਤਵਾਦੀ ਕੇ ਚਰਣੋਂ ਕੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਡਾਰੂੰ ਧੂਰ।
ਚੌਰਾਸੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਿਟੈ, ਪਹੁੰਚੈ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ।16।

ਸ਼ਬਦ ਸਵਰੂਪੀ ਉਤਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਕਬੀਰ।
ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਦਿਆਲ ਹੈਂ, ਡਿੱਗੇ ਬੰਧਾਵੈਂ ਧੀਰ।17।

ਕਰ ਜੋਰੂੰ ਵਿਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਧਰੂੰ ਚਰਣ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਹੈਂ, ਪੂਰਣ ਬਿਸਵੇ ਬੀਸ।18।

ਨਾਮ ਲਿਏ ਸੇ ਸਬ ਬੜੇ, ਰਿੰਚਕ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ।
ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣਾਂ ਕੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਡਾਰੂੰ ਧੂਰ।19।

ਗਰੀਬ, ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਰ।
ਤਜ ਹੰਸਾ ਵਹ ਦੇਸੜਾ, ਜਮ ਕੀ ਮੋਟੀ ਮਾਰ।20।

ਗਰੀਬ, ਜਿਨ ਮਿਲਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਮਿਟੈਂ ਕੋਟਿ ਉਪਾਧ।
ਭੁਵਨ ਚਤੁਰਦਸ ਢੂੰਢੀਏ, ਪਰਮ ਸਨੇਹੀ ਸਾਧ।12।

ਗਰੀਬ, ਬੰਦੀ ਛੌੜ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਮ ਲਗ ਹਮਰੀ ਦੌੜ।
ਜੈਸੇ ਕਾਗ ਜਹਾਜ ਕਾ, ਸੂਝਤ ਔਰ ਨ ਠੌਰ।22।

ਗਰੀਬ, ਸਾਧੂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਂ, ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਬੰਧ।
ਸਾਧੂ ਮਿਲਾਵੈਂ ਰਾਮ ਸੇ, ਕਾਟੈਂ ਜਮ ਕੇ ਫੰਦ।23।

ਗਰੀਬ, ਸਬ ਪਦਵੀ ਕੇ ਮੂਲ ਹੈਂ, ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਹੈਂ ਤੀਰ।
ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ ਭਜੋ, ਅਬਿਗਤ ਕਲਾ ਕਬੀਰ।24।

ਬਿਨਾ ਧਣੀ ਕੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ।
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸੇ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸੰਤੋਸ਼।25।

॥ਸ਼ਬਦ॥

ਤਾਰੈਂਗੇ ਤਾਰੈਂਗੇ ਤਹਤੀਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰੈਂਗੇ॥ਟੇਕ॥
ਘਟ ਹੀ ਮੇਂ ਗੰਗਾ, ਘਟ ਹੀ ਮੇਂ ਜਮੁਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮੇਂ ਹੈਂ ਜਗਦੀਸ਼।1।

ਤੁਮਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨਾ, ਤੁਮਰੇ ਤਾਰਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ।2।
ਮਨ ਕਰ ਧੀਰ ਬਾਂਧ ਲੇਰੇ ਬੌਰੇ, ਛੋੜ ਦੇ ਨ ਪਿਛਲਿਉਂ ਕੀ ਰੀਤ।3।

ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਚੇਰਾ, ਟਾਰੈਂਗੇ ਜਮ ਕੀ ਰਸ਼ੀਦ।4।

(2)

ਕੇਸ਼ੋ ਆਇਆ ਹੈ ਬਨਜਾਰਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਲਿਆਇਆ ਮਾਲ ਅਪਾਰਾ॥ਟੇਕ॥
ਨੌਲੱਖ ਬੋਡੀ ਭਰੀ ਵਿਸ਼ੰਭਰ, ਦੀਆ ਕਬੀਰ ਭੰਡਾਰਾ।

ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਤੰਬੂ ਤਾਨੇ, ਚੌਪੜ ਕੇ ਬੈਜਾਰਾ।1।
ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੈਂ ਬਾਲਦ ਆਈ, ਨਾ ਕਹੀਂ ਬੰਧਿਆ ਨਿਵਾਰਾ।

ਅਪਰਮਪਾਰ ਪਾਰ ਗਤ ਤੇਰੀ, ਕਿਤ ਉਤਰੀ ਜਲ ਧਾਰਾ।2।
ਸਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਕੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਮੰਝਾਰਾ।

ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਕਲਪ ਸੇ ਉਤਰੇ, ਆਪ ਅਲਖ ਕਰਤਾਰਾ।3।

ਸਮਰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਉਜਾਗਰ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਸਾਗਰ।
ਜੂਨੀ ਸੰਕਟ ਮੇਟ ਗੁਸਾਂਈ, ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਮੈਂ ਬਲੀ ਜਾਹੀ।

ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀਜਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤੀ ਪੂਰਣ ਪਦ ਗਿਆਨਾ।
ਜਨਮ ਕਰਮ ਮੇਟੋ ਦੁੱਖ ਦੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਆਨੰਦ ਕੰਦਾ।

ਨਿਰਮਲ ਨੂਰ ਜਹੂਰ ਜੁਹਾਰੰ, ਚੰਦਰਗਤਾ ਦੇਖੋ ਦਿਦਾਰੰ।
ਤੁਮਹੋ ਬੰਕਾਪੁਰ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ।

ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੇਂ ਦੀਜੋ ਡੇਰਾ।
ਚਕਵੇ ਚਿਦਾਨੰਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਰਿੱਧੀਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸਬ ਗੁਣ ਰਾਸ਼ੀ।

ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਦੀਨੇ ਦਾਨਾ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜਾਕੂੰ ਕੁਰਬਾਨਾ॥

(4)

ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂਜੀ ਤੁਮ ਨਾ ਬੀਸਰੌ, ਲਾਖ ਲੋਗ ਮਿਲਿਜਾਹਿੰ।
ਹਮਸੇ ਤੁਮਕੂੰਬਹੁਤ ਹੈਂ, ਤੁਮਸੇ ਹਮਕੋ ਨਾਹਿੰ॥

ਕਬੀਰ, ਤੁਮਹੇ ਬਿਸਾਰੇ ਕਿਆ ਬਨੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਕੇ ਸ਼ਰਨੇ ਜਾਊਂ।
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰੰਚਿ ਮੁਨਿ ਨਾਰਦਾ, ਤਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨ ਸਮਾਊਂ॥

ਕਬੀਰ, ਔਗੁਨ ਕੀਆ ਤੋ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਕਰਤ ਨ ਮਾਨੀ ਹਾਰਿ।
ਭਾਵੈ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀਓ, ਭਾਵੈ ਗਰਦਨ ਤਾਰਿ॥

ਕਬੀਰ, ਔਗੁਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ।
ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਹੂੰ, ਬਹੁਰ ਪਿਤਾਕੋਂ ਲਾਜ॥

ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜਨਮ ਕਾ, ਨਖ ਸ਼ਿਖ ਭਰੇ ਵਿਕਾਰ।
ਤੁਮ ਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਸੰਭਾਰ।17।

ਕਬੀਰ,ਅਬਕੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ,ਸਭ ਦੁੱਖ ਆਖੂੰ ਰੋਇ।
ਚਰਨੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ੀਸ ਧਰੂੰ ਕਹੰੂ ਜੋ ਕਹਿਨਾ ਹੋਇ॥

ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰਾ ਸਾਂਈ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਪੂਛੇਂਗੇ ਕੁਛਲਾਤ।
ਆਦਿ ਅੰਤਕੀ ਸਬ ਕਹੂੰ, ਆਪਨੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ॥

ਕਬੀਰ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਏਕ ਤੂੰ, ਆਤਮਕੇ ਆਧਾਰ।
ਜੋ ਤੁਮ ਛਾਂਡੌ ਹਾਥ, ਤੋ ਕੌਨ ਉਤਾਰੈ ਪਾਰ॥

(5)

ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ-ਭਗਵਾਨ,
ਦੀਓ ਕਾਟ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਂਸੀ॥ਟੇਕ॥

ਅਵਗੁਣ ਕੀਏ ਘਨੇਰੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤੇਰੇ।
ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਨ ਕੈ ਨਿਪਟ ਨਦਾਨ – ਹੋ ਨਾਦਾਨ,
ਮੋਹੇ ਬਖਸ਼ ਦੀਓ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ॥1॥

ਮੇਰੇ ਉਠੈ ਉਮੰਗ ਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ, ਤੁਮੇ ਯਾਦ ਕਰੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਮੈਂ।
ਆਪਕਾ ਐਸਾ ਮੱਖਣ ਗਿਆਨ – ਹੋ ਗਿਆਨ,
ਯੋ ਜਗਤ ਬਿਲੋਵੈ ਲਾਸੀ॥2॥

ਯਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਸੇ ਸੋਵੈ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਊਠਕੈ ਰੋਵੈ।
ਮੇਰਾ ਮੇਟੋ ਆਵਣ ਜਾਣ – ਹੋ ਜਾਣ,
ਯਾ ਕਰੀਓ ਮੇਹਰ ਜਰਾ ਸੀ॥3॥

ਨਹੀਂ ਤਪਤ ਸ਼ਿਲਾ ਪੈ ਜਲਨਾ, ਕੋਏ ਚੌਰਾਸੀ ਕਾ ਭੈ ਨਾ।
ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਸੁਮੇਰ ਸਮਾਨ – ਹੋ ਸਮਾਨ,
ਯਾ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਾਸੀਂ॥4॥

ਤੁਮੇ ਕਹਾਂ ਢੂੰਢ ਕੇ ਲਿਆਊਂ, ਅਬ ਤੜਫ-2 ਰਹ ਜਾਊਂ।
ਆਪ ਗਏ ਅਮਰ ਅਸਥਾਨ – ਹੋ ਅਸਥਾਨ,
ਦਈ ਛੌੜ ਤੜਪਤੀ ਦਾਸੀ॥5॥

ਸਵਾਮੀਂ ਰਾਮਦੇਵਾਨੰਦ ਦਾਤਾ, ਆਪਕੀ ਘਣੀ ਸਤਾਵੈਂ ਬਾਤਾ।
ਤੇਰਾ ਰਾਮਪਾਲ ਅਗਿਆਨ – ਹੋ ਅਗਿਆਨ,
ਕੀਆ ਸਤਲੋਕ ਕਾ ਵਾਸੀ॥6॥

Tagged as: .

Download now: Sandhya Aarti Mp3 In Punjabi By Sant Rampal Ji With Lyrics

file_download Download

Rate it
Author

Banti Kumar

Inspired by Saint Rampal Ji Maharaj | Video-Photo Editor | Blogger | Youtuber | Website Design

list Archive

Background
Previous episode
Bhakti Bodh [Punjabi]
play_arrow
share playlist_add
close
  • 627

Bhakti Bodh [Punjabi]

Nitya Niyam Mp3 In Punjabi By Sant Rampal Ji With Lyrics

Banti Kumar December 5, 2019

ਆਦਰਣੀਏਂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ॥ਅਥ ਮੰਗਲਾਚਰਣ॥ ਗਰੀਬ ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ ਕੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀਨਹੀ। ਸੁਰਨਰ ਮੁਨੀਜਨ ਸਾਧਵਾ, ਸੰਤੋਂ ਸਰਵਸ ਦੀਨਹੀ।1। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਭੈ, ਡੰਡੋਓਤਮ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਗੇ […]

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.